MOTTO dan MAKLUMAT PELAYANAN

Kamis, 29 November 2018

MOTO

"Terpercaya dan Profesional"

 

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

 

 

 

Google+

MOTO

"Terpercaya dan Profesional"

 

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

 

 

 

Google+