Official Website   I   Portal BBPPMBTPH

6281314599954

       

[email protected]

Moto dan Maklumat

Pelayanan
Moto

“Terpercaya dan Profesional”

Pelayanan
Maklumat

“Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”